Έκδοση Δελτίων αθλητών/τριών Γ’ Ένωσης

on . Καταχωρήθηκε στην κατηγορία Νέα 2017

Από την ΕΦΟΑ έχουν σταλεί και βρίσκονται στη γραμματεία της Ενωσήσ μας τα Δελτία ταυτότητας αθλητών , οι οποίοι είχαν πλήρη δικαιολογητικά το 1ο τετράμηνο του 2018 (ενεργά μητρώα, φωτογραφίες, συνδρομές κ.λπ). 

Θα δοθούν στο Ε2 ή νωρίτερα κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με την γραμματεία.

( τλφ. Επικοινωνίας 23310/42412 , 6977596507 κ. Παλαιστή )

Δείτε στα αρχεία τα ονόματα για όσους έχουν εκδοθεί τα δελτία.