Εμφάνιση #
1ο ενωσιακό πρωτάθλημα Junior 2013 Γ΄ Ένωση 1468
Masters Juniors 2013 Γ΄ Ένωση 1973
Camp επιλέκτων στη Νάουσα Γ΄ Ένωση 2521
Αγόρια 12 1ο ενωσιακό 2010 Γ΄ Ένωση 2229
Τελικός Αγόρια 16 Λιτόχωρο Γ΄ Ένωση 2242
4ο ενωσιακό Γ΄ Ένωση 1904
4ο ενωσιακό ΑΚ12 2009 Γ΄ Ένωση 2055
Αθλητές Γ' ένωσης Γ΄ Ένωση 1958