Εμφάνιση #
1ο ενωσιακό πρωτάθλημα Junior 2013 Γ΄ Ένωση 1262
Masters Juniors 2013 Γ΄ Ένωση 1602
Camp επιλέκτων στη Νάουσα Γ΄ Ένωση 2272
Αγόρια 12 1ο ενωσιακό 2010 Γ΄ Ένωση 2001
Τελικός Αγόρια 16 Λιτόχωρο Γ΄ Ένωση 1993
4ο ενωσιακό Γ΄ Ένωση 1701
4ο ενωσιακό ΑΚ12 2009 Γ΄ Ένωση 1840
Αθλητές Γ' ένωσης Γ΄ Ένωση 1748