Εμφάνιση #
1ο ενωσιακό πρωτάθλημα Junior 2013 Γ΄ Ένωση 1436
Masters Juniors 2013 Γ΄ Ένωση 1910
Camp επιλέκτων στη Νάουσα Γ΄ Ένωση 2482
Αγόρια 12 1ο ενωσιακό 2010 Γ΄ Ένωση 2190
Τελικός Αγόρια 16 Λιτόχωρο Γ΄ Ένωση 2208
4ο ενωσιακό Γ΄ Ένωση 1866
4ο ενωσιακό ΑΚ12 2009 Γ΄ Ένωση 2021
Αθλητές Γ' ένωσης Γ΄ Ένωση 1923