Εμφάνιση #
1ο ενωσιακό πρωτάθλημα Junior 2013 Γ΄ Ένωση 1229
Masters Juniors 2013 Γ΄ Ένωση 1547
Camp επιλέκτων στη Νάουσα Γ΄ Ένωση 2239
Αγόρια 12 1ο ενωσιακό 2010 Γ΄ Ένωση 1970
Τελικός Αγόρια 16 Λιτόχωρο Γ΄ Ένωση 1947
4ο ενωσιακό Γ΄ Ένωση 1671
4ο ενωσιακό ΑΚ12 2009 Γ΄ Ένωση 1807
Αθλητές Γ' ένωσης Γ΄ Ένωση 1712