Εμφάνιση #
1ο ενωσιακό πρωτάθλημα Junior 2013 Γ΄ Ένωση 1333
Masters Juniors 2013 Γ΄ Ένωση 1725
Camp επιλέκτων στη Νάουσα Γ΄ Ένωση 2351
Αγόρια 12 1ο ενωσιακό 2010 Γ΄ Ένωση 2085
Τελικός Αγόρια 16 Λιτόχωρο Γ΄ Ένωση 2087
4ο ενωσιακό Γ΄ Ένωση 1769
4ο ενωσιακό ΑΚ12 2009 Γ΄ Ένωση 1910
Αθλητές Γ' ένωσης Γ΄ Ένωση 1820