Εμφάνιση #
1ο ενωσιακό πρωτάθλημα Junior 2013 Γ΄ Ένωση 1302
Masters Juniors 2013 Γ΄ Ένωση 1672
Camp επιλέκτων στη Νάουσα Γ΄ Ένωση 2315
Αγόρια 12 1ο ενωσιακό 2010 Γ΄ Ένωση 2043
Τελικός Αγόρια 16 Λιτόχωρο Γ΄ Ένωση 2039
4ο ενωσιακό Γ΄ Ένωση 1740
4ο ενωσιακό ΑΚ12 2009 Γ΄ Ένωση 1878
Αθλητές Γ' ένωσης Γ΄ Ένωση 1791