Εμφάνιση #
1ο ενωσιακό πρωτάθλημα Junior 2013 Γ΄ Ένωση 1370
Masters Juniors 2013 Γ΄ Ένωση 1791
Camp επιλέκτων στη Νάουσα Γ΄ Ένωση 2390
Αγόρια 12 1ο ενωσιακό 2010 Γ΄ Ένωση 2124
Τελικός Αγόρια 16 Λιτόχωρο Γ΄ Ένωση 2138
4ο ενωσιακό Γ΄ Ένωση 1800
4ο ενωσιακό ΑΚ12 2009 Γ΄ Ένωση 1955
Αθλητές Γ' ένωσης Γ΄ Ένωση 1856