Εμφάνιση #
1ο ενωσιακό πρωτάθλημα Junior 2013 Γ΄ Ένωση 1397
Masters Juniors 2013 Γ΄ Ένωση 1845
Camp επιλέκτων στη Νάουσα Γ΄ Ένωση 2436
Αγόρια 12 1ο ενωσιακό 2010 Γ΄ Ένωση 2152
Τελικός Αγόρια 16 Λιτόχωρο Γ΄ Ένωση 2165
4ο ενωσιακό Γ΄ Ένωση 1827
4ο ενωσιακό ΑΚ12 2009 Γ΄ Ένωση 1981
Αθλητές Γ' ένωσης Γ΄ Ένωση 1885