Εμφάνιση #
1ο ενωσιακό πρωτάθλημα Junior 2013 Γ΄ Ένωση 1495
Masters Juniors 2013 Γ΄ Ένωση 2031
Camp επιλέκτων στη Νάουσα Γ΄ Ένωση 2552
Αγόρια 12 1ο ενωσιακό 2010 Γ΄ Ένωση 2259
Τελικός Αγόρια 16 Λιτόχωρο Γ΄ Ένωση 2274
4ο ενωσιακό Γ΄ Ένωση 1934
4ο ενωσιακό ΑΚ12 2009 Γ΄ Ένωση 2087
Αθλητές Γ' ένωσης Γ΄ Ένωση 1991